Wat is bloeddruk?


Bloeddruk

Bloeddruk is de druk in uw bloedvaten. Deze druk is benodigd om bloed in uw lichaam rond te pompen. Door het rondpompen van bloed in uw lichaam, krijgen uw spieren en organen zuurstof. De druk in uw bloedvaten kan worden gemeten met een bloeddrukmeter. Dit kan zelfstandig thuis, maar ook bij uw (huis)arts. Een hoge bloeddruk verhoogt het risico op hart- en vaatziekten en is in veel gevallen niet merkbaar. Hoge bloeddruk wordt daarom ook wel de stille moordenaar genoemd. Het is belangrijk om uw bloeddrukwaardes regelmatig te controleren.

 

Waaruit bestaat bloeddruk?

De bloeddruk bestaat uit 2 soorten druk welke gemeten kunnen worden, namelijk de bovendruk en de onderdruk.

 

De bovendruk is de druk in uw vaten wanneer het hart samentrekt. Op dat moment perst uw hart het bloed krachtig door de slagaders heen. Deze druk is altijd de hoogste waarde op een bloeddrukmeter en wordt ook wel systolische bloeddruk of systole druk (SYS) genoemd.

 

De onderdruk is de druk in uw vaten wanneer het hart zich ontspant. De druk tussen 2 hartslagen in wordt de onderdruk genoemd, ook wel bekend als diastolische bloeddruk of diastole druk (DIA).

 

Zowel de boven- als de onderdruk wordt op een bloeddrukmeter aangeven in millimeter kwik, ook wel bekend als mmHg.

 

Normale bloeddruk

De normale, ook wel gezonde bloeddruk genoemd, ligt onder 140/90 mmHg en is voor iedere leeftijd of geslacht gelijk. In de meest ideale situatie ligt de bloeddruk rond de 120/80 mmHg.

 

Wanneer u ouder wordt kunnen uw vaten verslappen wat de bloeddruk kan veranderen. Ook met warmer weer kunnen uw bloedvaten verder open gaan staan, wat kan zorgen voor een lagere bloeddruk.

 

Uw bloeddruk is niet op ieder moment van de dag hetzelfde, en kan dus schommelen. Gedurende de nacht zakt de bloeddruk en wanneer u weer opstaat stijgt de bloeddruk weer. Aan het einde van een dag zakt uw bloeddruk weer. Wanneer u uw bloeddruk wilt meten is het verstandig om dit altijd op dezelfde momenten van de dag te doen, bijvoorbeeld in de ochtend of in de avond.

 

Houdt er rekening mee dat eten, drinken, roken, emoties of het gebruik van medicijnen invloed kan hebben op uw bloeddruk.

 

Lage bloeddruk

Een lage bloeddruk (hypotensie) is meestal niet gevaarlijk, maar kan wel klachten met zich mee brengen. Er is geen vaste waarde van een lage bloeddruk maar de volgende symptomen kunnen optreden wanneer uw bloeddruk laag is:

  • Duizeligheid
  • Sterretjes zien
  • Zwart voor uw ogen (vooral bij het opstaan)
  • Flauwvallen

Door een lage bloeddruk kan een deel van uw lichaam onvoldoende bloed en zuurstof krijgen, zoals uw hersenen. Hierdoor kunnen de lage bloeddrukklachten ontstaan.

 

Hoge bloeddruk

Een hoge bloeddruk is wel gevaarlijk, en vergroot de kans op hart- en vaatziekten zoals een beroerte, een hartinfarct of hartfalen. Hoge bloeddruk wordt ook wel hypertensie genoemd.

 

Er wordt gesproken over een te hoge bloeddruk wanneer de bloeddrukwaarden, over een aantal metingen, hoger is dan 140/90 mmHg. In veel gevallen merkt u niks van verhoogde bloeddrukwaarden, echter kunt u wel klachten ondervinden. De meest voorkomende klachten bij een hoge bloeddruk kunnen zijn:

  • Hoofdpijn
  • Rusteloosheid
  • Vermoeidheid
  • Misselijkheid
  • Kortademig

Juist vanaf uw 40e levensjaar kan uw bloeddruk doen stijgen. Het is daarom verstandig om regelmatig uw bloeddruk te meten met een bloeddrukmeter. 

 

Soorten bloeddrukmeters

Uiteraard kunt u uw bloeddruk laten meten bij uw huisarts. Dit gebeurt meestal pas bij klachten. Wanneer u zelf de beschikking heeft over een thuisbloeddrukmeter, kunt u zelf bepalen hoe en wanneer u uw bloeddruk wilt meten. Juist door thuis uw bloeddruk te meten bent u meer bewust van uw eigen gezondheid.

 

Bloeddruk kunt u meten met een bovenarmbloeddrukmeter of een polsbloeddrukmeter. Een bloeddrukmeter voor uw bovenarm wordt altijd aangeraden, gezien de hogere betrouwbaarheid.

 


Een bovenarmbloeddrukmeter is voorzien van een los manchet (bloeddrukband) en een losse bedieningseenheid.

 

 

 

Een bovenarmmanchet plaatst u op een ontblote bovenarm, tot maximaal 3 centimeter boven uw elleboog.

 

 

Meet uw bloeddruk altijd op uw arm welke u het minste gebruikt. De arm welke u minder gebruikt bevat minder spiermassa, waardoor er betrouwbaarder kan worden gemeten.

Een polsbloeddrukmeter is eenvoudiger in gebruik doordat het manchet vastzit aan de bedieningseenheid. Een bloeddrukmeter voor uw pols plaatst u op uw ontblote pols, waarmee de meting vrijwel direct start. Afhankelijk van het type meter worden er 1 of meerdere metingen uitgevoerd. 

 

 

In het geval van een bovenarm bloeddrukmeter dient uw trui of vest te worden uitgetrokken om een meting te kunnen verrichten, terwijl bij een pols bloeddrukmeter enkel uw mouw hoeft te worden opgestroopt. Juist om deze reden kiezen veel mensen voor deze handige bloeddrukmeters.


Commentaren: 0