Wat is urine-incontinentie?


Welke soorten urine-incontinentie zijn er?

Bij urine-incontinentie is er sprake van problemen met uw blaascontrole die kan leiden tot onvrijwillig verlies van urine. Urine-incontinentie komt bij zowel mannen als vrouwen voor, en kan voorkomen in licht tot zwaar urineverlies. Deze plasproblemen kunnen onderverdeeld worden in diverse soorten urine-incontinentie, welke uiteenlopende oorzaken hebben.

Urine-incontinentie heeft verschillende oorzaken, en zijn onder te verdelen in verschillende soorten namelijk;

 

  • Overactieve blaas
  • Stressincontinentie
  • Aandrangincontinentie
  • Overloopincontinentie
  • Reflexincontinentie
  • Functionele incontinentie

Wat betekend een overactieve blaas?

Bij een overactieve blaas heeft u heel vaak het gevoel dat u moet plassen, en heeft u geen controle meer over uw blaas. Hierdoor kunt u zelf niet bepalen wanneer of hoe vaak u moet plassen.

 

Bij een overactieve blaas kunt u last hebben van matig tot soms ernstig urineverlies, waarbij u soms vaak en veel moet plassen. In de nacht kan dit soms wel een aantal keren voorkomen, wat uw nachtrust ernstig kan verstoren.

 

Een overactieve blaas kan bij zowel vrouwen als mannen voorkomen. En overactieve blaas kan worden behandeld door zogenaamde plas- of blaastraining. Hierdoor zult u op vaste tijdstippen moeten leren urineren, en de momenten er tussen steeds verder uitstellen. Hierbij leert u uw blaas een soort ritme aan.

 

Door consequent blaas- of plastraining uit te voeren, merkt u dat de klachten worden verminderd. U kunt ook gebruik maken van een plaswekker, waarmee bedplassen bij ouderen kan worden verminderd.

 

Wat is stressincontinentie?

Stressincontinentie is de meest voorkomende vorm van incontinentie bij vrouwen. Het kenmerk van deze vorm van incontinentie is wanneer er druk op blaas komt te staan, wat lijdt tot onvrijwillig urineverlies.

 

Stressincontinentie wordt ook wel inspanningsincontinentie genoemd, en bij bepaalde inspanningen zoals springen, rennen, traplopen, tillen of lachen kunt u urineverlies krijgen. De oorzaak van stressincontinentie kan komen door een bevalling of door de overgang, waarbij de hormoonspiegel wordt veranderd, wat effect heeft op de werking van de plasbuis.

 

Bij mannen is de oorzaak vaak een niet goed functionerende plasbuis. Door het sterker maken de bekkenbodemspieren kan stressincontinentie in veel gevallen worden verholpen. Een bekkenbodemfysiotherapeut kan u hier in veel gevallen mee helpen. Door de training van uw bekkenbodemspieren kan stressincontinentie in vaak gedeeltelijk of compleet worden verholpen.

 

Wat is aandrangincontinentie?

Bij aandrangincontinentie heeft u een dwingende aandrang om te plassen, wat vaak plotseling op komt en u niet kunt stoppen. Dit komt doordat de blaasspier onverwacht samen knijpt waarbij u plast zonder dat u hierdoor gewaarschuwd bent. Dit is erg vervelend, en kan uw zelfvertrouwen flink doen verminderen.

 

De oorzaak van aandrangincontinentie is vaak lastig te bepalen, maar over het algemeen kan dit komen door een urineweginfectie of overactiviteit van uw blaas. Aandrangincontinentie komt ook voor bij mensen die lijden aan dementie.

 

De behandeling voor aandrangincontinentie is afhankelijk van uw oorzaak. Aandrangincontinentie kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door overmatig alcoholgebruik, teveel koffie drinken en als bijwerking van een geneesmiddel.

 

Vaak is mindering hiervan een passende oplossing. Wanneer aandrangincontinentie voorkomt bij dementie, dan zullen er andere stappen moeten worden gezet. Denk hierbij aan hulpmiddelen zoals een plaswekker, makkelijk te openen broek, snelle weg naar het toilet weten te vinden of door het gebruik van inleg strips of plasluiers voor ouderen.

 

Wat betekend overloopincontinentie?

Zoals het woord het al zegt, uw blaas loopt over bij overloopincontinentie. Wanneer uw blaas vol is, verliest u ongecontroleerd urine. Dit kan komen door het te lang ophouden van uw urine, waarmee uw blaas wordt vergroot en hierbij overgevoelig kan raken.

 

Overloopincontinentie komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen, en in veel gevallen is de oorzaak een vergrote prostaat. Overloopincontinentie kan verholpen of verminder worden door medicatie, gebruik van incontinentiemateriaal of wanneer de prostaat de oorzaak is van de overloopincontinentie, krijgt u meestal een prostaatoperatie om de problemen op te lossen.

 

Wat betekend reflexincontinentie?

Reflexincontinentie komt bij zowel mannen als bij vrouwen voor en komt door een afwijking in uw zenuwstelsel. Hierbij verliest u urine op onwillekeurige momenten, aangezien uw hersenen uw blaasspieren niet goed kunnen aansturen of remmen.

 

Het gevolg is dat u geen aandrang meer voelt om te moeten plassen en u geen controle meer heeft over het legen van uw blaas. Reflexincontinentie ontstaat enkel als gevolg van een neurologische aandoening zoals bij een dwarslaesie, een herseninfarct, MS, een tumor in het ruggenmerg of door een beschadiging aan een zenuw tijdens een operatie.

 

De behandeling van reflexincontinentie is meestal enkel het verminderen van uw klachten. Dit kan door het gebruik van incontinentiehulpmiddelen of door het plaatsen van een katheter.

 

Wat is functionele incontinentie?

Bij functionele incontinentie werkt uw blaas naar behoren, echter bent u door een lichamelijke of psychische aandoening niet in staat om tijdig naar het toilet te gaan.

 

Op het moment dat u een aandrang voelt is het in veel gevallen al te laat, of u bent niet in staat om op tijd naar het toilet te gaan. Hierdoor raakt uw blaas te vol en leegt zich vanzelf. De oorzaak van functionele incontinentie kan komen door een lichamelijk aandoening, waarbij u motorische problemen heeft waarbij u moeizaam kunt lopen.

 

Hierdoor kunt u de weg naar het toilet niet tijdig bereiken. Bij verwarring of dementie kan het voorkomen dat u niet meer weet of u naar het toilet bent gegaan, hoe vaak en wanneer. Hierdoor kunt u in veel gevallen te laat zijn, wanneer uw blaas vol begint te raken. De behandeling van functionele incontinentie ligt vaak voor de hand, maar hier zal hulp bij benodigd moeten zijn.

 

Wanneer u moeilijk ter been bent, en moeizaam het toilet tijdig kunt bereiken, kunt u gebruik maken van een toiletstoel, welke u dichterbij plaatst dan het bestaande toilet. Hiermee kunt u uw behoefte eerder doen. Vaak moet er ook aangestuurd worden, door mensen met dementie erop wijzen dat ze naar het toilet moeten gaan. Zorg dat hier een regelmatig in komt, dit kan in combinatie met een plaswekker.Commentaren: 0