Parkinson, een complexe ziekte


Wat is de ziekte van Parkinson?

Parkinson is een enorm ingewikkelde ziekte die ontstaat in de hersenen, en is voor iedereen anders. Het treft mannen en vrouwen, jong en oud. Ieder van hen heeft zijn of haar eigen Parkinson.

 

Van trillende handen en depressies tot vastgenageld staan op de vloer en geen initiatief meer tonen. De behandeling en begeleiding bij Parkinson vragen om een hele specialistische en deskundige aanpak. Daarbij moet telkens opnieuw gekeken worden naar de behoeften en de wensen van degene met Parkinson en hun naasten. Een team van zorgverleners, elk vanuit hun eigen specialisme, is daarom betrokken bij de zorg.

 

Complexiteit van Parkinson

Dagelijks zetten diverse onderzoekers zich goed in om de oorzaak van de ziekte van Parkinson te kunnen achterhalen. Het lijkt erop dat meerdere oorzaken samen verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van Parkinson. Eén concreet antwoord is er nog niet. Wat we wel weten is dat een tekort aan de stof dopamine in de hersenen een groot deel van de problemen en symptomen van Parkinson kan veroorzaken.

 

Dit tekort ontstaat door het afsterven van dopamine producerende zenuwcellen in een specifiek gebied van de hersenen: de zwarte kernen (substantia nigra). Het is tot op heden nog niet bekend waarom de hersencellen in de zwarte kernen afsterven. Mogelijk spelen hierbij achteruitgang van de werking van de hersenen met toenemende leeftijd, een stoornis in de eiwitstofwisseling en omgevingsfactoren zoals aanraking met giftige stoffen een rol.

 

In Nederland leven 50.000 mensen met de ziekte van Parkinson. Over de hele wereld zijn dat er maar liefst 10.000.000. Deze cijfers lopen alleen maar op. Parkinson is dus een hele complexe ziekte, die voor iedereen anders kan zijn. Zelfs de meest voorkomende symptomen bieden nog geen garantie om de diagnose te krijgen voor de ziekte van Parkinson.

 

Symptomen van Parkinson

Een van de bekendste symptomen is uiteraard het trillen (tremor) van de handen, benen, kin of de tong. Toch hoeft dit niet bij iedereen voor te komen, het trager worden van bewegingen, evenwichtsproblemen of zelfs stijfheid van de spieren kunnen voorkomen bij de ziekte van Parkinson.

 

Dit zijn vooral de lichamelijke symptomen, maar ook, omdat het een hersenziekte is, kan het ook het brein aantasten. Hierdoor ontstaan er andere klachten zoals het trager kunnen denken, slaapstoornissen, verminderd reukvermogen of stemmingsproblemen en depressie. Welke symptomen iemand krijgt, verschilt zoals gezegd per persoon.

 

Dat geldt ook voor de ernst van de klachten tijdens het verloop van de Parkinson. Bij mensen met aandoeningen die lijken op de ziekte van Parkinson, de zogeheten atypische parkinsonisme zijn die verschillen nog vele malen groter.

 

Verloop van de ziekte van Parkinson

Het verloop van Parkinson is nogmaals bij ieder mens anders en de toekomst is mede hierdoor vaak heel onvoorspelbaar. Toch zien we over het algemeen dat bij ongeveer 75 procent van de mensen, die lijden aan Parkinson, de lichamelijke Parkinson symptomen vaak aan één kant van het lichaam beginnen. Deze kant blijft vaak het ergst aangedaan, waarbij na verloop van tijd klachten ontstaan aan de andere kant van het lichaam.

 

Vaak krijgen mensen met Parkinson na enkele jaren problemen met de balans en kunnen ze daardoor vallen. Dit kan soms erg invaliderend zijn. Klachten zoals bloeddrukdaling, problemen met plassen en ontlasting, hallucinaties, cognitieve problemen en verslikken kunnen ontstaan na verloop van de tijd.

 

Meestal leidt de ziekte van Parkinson zelf niet tot een opname in een verpleeg- of verzorgingshuis. Op het moment dat de balans of de cognitieve stoornissen een dusdanig gevaar zijn in het dagelijks leven, is opname in een verpleeg- of verzorgingshuis mogelijk.

 

De levensverwachting bij mensen met Parkinson is niet korter vergeleken met gezonde mensen.

 

Behandeling van Parkinson

Mensen die lijden aan de ziekte van Parkinson ervaren problemen met hun dagelijkse activiteiten, zoals lopen, aankleden, spreken of eten. Maar ook psychische problemen zoals depressie, problemen met het nemen van initiatief of seksualiteit behoren tot de symptomen.

 

Door deze verscheidenheid aan problemen zijn vaak meerdere zorgverleners betrokken bij een behandeling. Dat maakt de behandeling vaak erg complex, aangezien er meerdere specialisten betrokken moeten gaan worden bij een patiënt. Wanneer welke soort zorgverlener betrokken raakt en welk soort behandeling effectief kan zijn is afhankelijk van de problemen die de persoon ervaart.Commentaren: 0